visitor statistics

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

visitor statistics

ibnmusik
Hello

Can you tell me the difference in the visitor statistics between pageviews and visits?

Best regards
Per Gärdin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: visitor statistics

TheSuss
Administrator
views = visningar av sidan
visits = unika besök

Brukar det vara.

Hittade ett bra svar:
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-is-the-difference-between-visitors-visits-and-page-views

N.nu manual - manual.n.nu

CSS och Designhjälp - webb.susscreations.se