Kolumner på bara en del av en sida

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kolumner på bara en del av en sida

Kisti
Hej
Jag undrar helt enkelt vad man skriver för kod för att avsluta ett avsnitt med kolumner neråt? Har vanlig text överst, sen kommer ett avsnitt med text och bild bredvid. Under detta vill jag inte ha kolumn längre utan bara kunna skriva text fritt. Har skrivit in följande kod för kolumnen:

Kod 2 kolumner

vänster börjar:
<div style="float: left; width: 48%;">

vänster slutar och höger börjar + startpunkt höger (<p> </p>):
</div><div style="float:right;width: 48%;"><p> </p>

höger slutar:
</div><div style="clear:both;"></div>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kolumner på bara en del av en sida

TheSuss
Administrator
Det ser helt rätt ut, se barta till att texten nedanför är inom <p> </p>

N.nu manual - manual.n.nu

CSS och Designhjälp - webb.susscreations.se